2021 Best Friend Tag Challengeشما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما چطور صحبت می کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟