2021 Best Friend Tag Challengeرنگ مورد علاقه شما کدام است؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟