Máy đo mức độ bạn thânBạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Mức độ lười của bạn là?

Loài động vật mà bạn thích?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn thích sống như thế nào?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích ăn cái nào?